Onrustige nacht

Waar slaapt het ’t lekkerst als het allemaal even niet zo lukken wil…?