bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur

Privacy-verklaring

Bernardkuipers.nl, gevestigd aan Haakswold 43, 7943 KT Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoud

1. Contactgegevens
2. Persoonsgegevens die wij verwerken
3. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
5. Geautomatiseerde besluitvorming
6. We bewaren jouw gegevens zo kort mogelijk
7. Wij delen nooit zomaar jouw gegevens met anderen
8. Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies
9. Je mag jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
10. Wij beveiligen jouw persoonsgegevens

1. Contactgegevens #

bernardkuipers.nl
Haakswold 43
7943 KT Meppel

Bernard Kuipers is de Functionaris Gegevensbescherming van bernardkuipers.nl Hij is te bereiken via het contactformulier.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken #

Bernardkuipers.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

3. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens #

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken #

Bernardkuipers.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Bernardkuipers.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Bernardkuipers.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming #

Bernardkuipers.nl gebruikt geen persoonsgegevens bij geautomatiseerde besluitvormingen.

6. We bewaren jouw gegevens zo kort mogelijk #

Bernardkuipers.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat is tot het moment dat je onze software niet meer gebruikt. Bernardkuipers.nl kan dat niet zien. Dat betekent dat je gegevens verwijderd worden als jij aangeeft dat je ze verwijderd wilt hebben (zie hieronder), of tot het moment dat bernardkuipers.nl de software die je hebt afgenomen niet meer ondersteunt.

7. Wij delen nooit zomaar jouw gegevens met anderen #

Bernardkuipers.nl verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies #

Bernardkuipers.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

9. Je mag jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen #

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door bernardkuipers.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens versturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vervolgens vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek te mailen.

Let op! Maak in dat geval in deze kopie de volgende gegevens zwart:

 • Je pasfoto
 • MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • Het paspoortnummer
 • Je burgerservicenummer (BSN)

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bernardkuipers.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

10. Wij beveiligen jouw persoonsgegevens #

Bernardkuipers.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur