bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur

Handleiding

1. Algemeen
2. Opties
2.1. Background color
2.2. Border color
2.3. Border thickness
2.4. Border radius
2.5. Padding
2.6. Chapter base indentation
2.7. Index prefix
2.7.1. No prefix
2.7.2. Numbers
2.7.3. Custom
2.8. Font size
3. Voorbeelden shortcodes

1. Algemeen #

Op de plaats waar je in jouw bericht de shortcode[bfwk_ai] zet verschijnt een klikbare index. De vormgeving van zo’n index regel je in het admin-menu. Je kunt per index afwijken van de basisinstellingen door een of meerdere opties mee te geven in de shortcode.

2. Opties #

2.1. Background color #

Achtergrondkleur van de index. Je kunt hier alles kwijt wat html aan kleur kent: rgb, rgba en hex-codes. Maar ook bijvoorbeeld red of green. Als je geen achtergrondkleur wil, dan laat je dit veld leeg.

In de shortcode gebruik je [bfwk_ai bgcolor="kleur"].

2.2. Border color #

De kleur van het kader.

In de shortcode gebruik je [bfwk_ai border_color="kleur"].

2.3. Border thickness #

Dikte van  het kader. In pixels.

2.4. Border radius #

De afronding van de hoeken. Hoe hoger het getal dat je invult, hoe groter de ronding van de hoeken. Als je niet weet waar je moet beginnen: 10.

In de shortcode gebruik je [bfwk_ai border_radius="10"].

2.5. Padding #

De ruimte tussen de randen van de inhoudsopgave en de tekst. Laat maar leeg, want ik weet ook niet zo goed waarom je dat zou moeten willen. Waarschijnlijk bestaat deze optie bij een volgende versie niet meer.

In de shortcode gebruik je [bfwk_ai padding="5"].

2.6. Chapter base indentation #

Hoe hoger het getal, hoe groter het inspringen van de inhoudsopgave.  Als je hier niks invult komen de sub-hoofdstukken recht onder de hoofdstukken.

In de shortcode gebruik je [bfwk_ai indent="5"].

2.7. Index prefix #

2.7.1. No prefix #

Er komt niks voor iedere regel van de inhoudsopgave.

2.7.2. Numbers #

De plugin nummert de hoofdstukken voor je. Zoals op deze pagina.

In de shortcode gebruik je [bfwk_ai index_prefix="numbers"].

2.7.3. Custom #

Je kunt ook een eigen karakter kiezen voor iedere regel van de inhoudsopgave. Bijvoorbeeld een ‘>’-teken.

In de shortcode gebruik je bijvoorbeeld [bfwk_ai index_prefix=">"].

2.8. Font size #

De grootte van de letter. Je kunt kiezen uit ’te klein’, ‘iets kleiner’, ‘net zo groot ‘, ‘groter dan de rest’ en ’te groot’.

In de shortcode gebruik je [bfwk_ai font_size="small | smaller | inherit | larger | large"]

3. Voorbeelden shortcodes #

 

 

bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur