bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur

Slangehanden

2015-12-06_12-58-55_24369

En toen vroeg de slang: “Wat heb je allemaal uitgespookt?!” En toen zei de draak: “Ik heb allemaal werelden veroverd!” En toen wreef de slang boosaardig in z’n handen.

En toen greep ik in.

Want een slang die in z’n handen wrijft, dàt kan natuurlijk niet.

bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur