bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur

ondermijn(d) gazon

Ben speelt in de tweede afgraving van Vicky. De eerste heeft Mariska dichtgegooid, nadat ze met een duimstok had vastgesteld dat het hol meer dan een meter (!) onder het gazon gegraven was.

bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur