bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur

knoeien (II)

[..]

Ben presteerde het wéér 43 om bij het ontbijt z'n drinken om te gooien. Er lag toevallig een vaatdoek op de tafel, en terwijl ik Ben in hoofdletters toesprak veegde ik de knoeiboel direct op.

Toen ik mopperend terugliep naar de keuken om het doekje uit te spoelen wees Han mij terecht: 'Hé papa! Nu hebben we helemaal niet gekeken wat Ben geknoeid had!'

[..]  

knoeien (II)
bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur