bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur

Grootsch Kleijne Witje

Onze Grootsch Kleijne Witje is niet meer.. Vanmiddag hebben we haar laten inslapen. Ridder Han heeft grootsch verdriet. En de tijd dat we onze mannen wat vrolijker konden liegen is ook gestorven.

’t Is treurig.

Grootsch Kleijne Witje
bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur