bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur

onoverbrugbaar

Ze zaten aan de andere kant van het gangpad, in de trein.

Interviewvragen, schreef ze op. Hij las mee, en knikte instemmend. Ze overlegden. Op het papier verscheen:

1. Sinds wanneer bent u lid?

Ik las mee, en ik was wel benieuwd.

2. Wanneer heeft u Jezus Christus leren kennen?

Hij bekeek de vraag aandachtig, en zag dat het goed was.

3. In wat voor allerdaagse (sic) dingen ziet u Zijn hand?

4. ..iets met genade.

Fysiek nog geen halve meter bij me vandaan. Onoverbrugbaar.

onoverbrugbaar
bernardkuipers.nl Business analist | Programmeur